libexempi3

XMP support library

Exempi is a library for XMP parsing and I/O. XMP (Extensible Metadata Platform) facilitates embedding metadata in files using a subset of RDF. Most notably, XMP supports embedding metadata in PDF and many image formats.

  • Wersja 2.4.5
  • Rozmiar 662 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.