libexempi3

XMP support library

Exempi is a library for XMP parsing and I/O. XMP (Extensible Metadata Platform) facilitates embedding metadata in files using a subset of RDF. Most notably, XMP supports embedding metadata in PDF and many image formats.

  • Verze 2.4.5
  • Velikost 601,1 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Přímá instalace Expert Download

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.