libechonest

Qt library for communicating with The Echo Nest

It currently supports almost all of the features of the Echo Nest API, including all the API functions.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.