libecal-1_2-15

Evolution Data Server - Calendar Client Library

Evolution Data Server provides a central location for your address book and calendar in the GNOME Desktop. This package contains a shared system library to access calendars.

openSUSE Leap 15.2 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.