libecal-1_2-15

Evolution Data Server - Calendar Client Library

Evolution Data Server provides a central location for your address book and calendar in the GNOME Desktop. This package contains a shared system library to access calendars.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.2

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.