libcxsparse-3_1_0

An extended version of CSparse

CXSparse is an extended version of CSparse, with support for double or complex matrices, with int or long integers. CXSparse is part of the SuiteSparse sparse matrix suite.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.