libcxsparse-3_1_0

An extended version of CSparse

CXSparse is an extended version of CSparse, with support for double or complex matrices, with int or long integers. CXSparse is part of the SuiteSparse sparse matrix suite.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.