libcue

CUE sheet parsing library

libcue parses so-called cue sheets from a char string or a FILE pointer. This project is meant as a fork of (defunct) cuetools.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

multimedia:libs Eksperimentaalne
2.2.1

openSUSE Leap 15.5

multimedia:libs Eksperimentaalne
2.2.1

openSUSE Leap 15.4

multimedia:libs Eksperimentaalne
2.2.1

openSUSE Factory RISCV

Fedora 38

Fedora 37

Fedora 36

Fedora 35

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.