libcue

CUE sheet parsing library

libcue parses so-called cue sheets from a char string or a FILE pointer. This project is meant as a fork of (defunct) cuetools.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

multimedia:libs Eksperimentaalne
2.3.0

openSUSE Leap 15.6

multimedia:libs Eksperimentaalne
2.3.0

openSUSE Leap 15.5

multimedia:libs Eksperimentaalne
2.3.0

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Factory RISCV

Fedora 39

Fedora 38

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.