libcue

CUE sheet parsing library

libcue parses so-called cue sheets from a char string or a FILE pointer. This project is meant as a fork of (defunct) cuetools.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

multimedia:libs Experimentální
2.3.0

openSUSE Leap 15.6

multimedia:libs Experimentální
2.3.0

openSUSE Leap 15.5

multimedia:libs Experimentální
2.3.0

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Factory RISCV

Fedora 39

Fedora 38

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.