libcryptsetup4

Set Up dm-crypt Based Encrypted Block Devices

cryptsetup is used to conveniently set up dm-crypt based device-mapper targets. It allows to set up targets to read cryptoloop compatible volumes as well as LUKS formatted ones. The package additionally includes support for automatically setting up encrypted volumes at boot time via the config file /etc/crypttab.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.