libcryptsetup4

Set Up dm-crypt Based Encrypted Block Devices

cryptsetup is used to conveniently set up dm-crypt based device-mapper targets. It allows to set up targets to read cryptoloop compatible volumes as well as LUKS formatted ones. The package additionally includes support for automatically setting up encrypted volumes at boot time via the config file /etc/crypttab.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.