libcogl9

An object oriented GL/GLES Abstraction/Utility Layer

Cogl is a small open source library for using 3D graphics hardware to draw pretty pictures.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.