libcogl9

An object oriented GL/GLES Abstraction/Utility Layer

Cogl is a small open source library for using 3D graphics hardware to draw pretty pictures.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.