libcapi20

Library for the Common ISDN Application Programming Interface

libcapi handles requests from CAPI-driven applications such as fax systems via active and passive ISDN cards.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.3

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.