libcapi20

Library for the Common ISDN Application Programming Interface

libcapi handles requests from CAPI-driven applications such as fax systems via active and passive ISDN cards.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.