libblitz0

Blitz++ Multi-Dimensional Array Library for C++

Blitz++ is a C++ template class library that provides high-performance multidimensional array containers for scientific computing. This package provides shared libraries with blitz.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-12-SP5

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.