libblitz0

Blitz++ Multi-Dimensional Array Library for C++

Blitz++ is a C++ template class library that provides high-performance multidimensional array containers for scientific computing. This package provides shared libraries with blitz.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-12-SP5

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.