libaudit0

User Space Tools for 2.6 Kernel Auditing

The libaudit0 package contains the libaudit dynamic libraries needed for applications to use the audit framework. This is a temporary package created to allow baselibs update to audit version 2.0.4

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.