libaudit0

User Space Tools for 2.6 Kernel Auditing

The libaudit0 package contains the libaudit dynamic libraries needed for applications to use the audit framework. This is a temporary package created to allow baselibs update to audit version 2.0.4

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.