libFS6

X Font Service client library

This library is used by clients of X Font Servers (xfs), such as xfsinfo, xfslsfonts, and the X servers themselves.

  • Verzia 1.0.7
  • Veľkosť 30,1 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.