libFS6

X Font Service client library

This library is used by clients of X Font Servers (xfs), such as xfsinfo, xfslsfonts, and the X servers themselves.

  • Wersja 1.0.7
  • Rozmiar 30,1 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.