leveldb

A key/value-store

leveldb implements a system for maintaining a persistent key/value store.

Der er ikke nogen officiel pakke tilgængelig til openSUSE Leap 15.4

Distributioner

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-12-SP5

CentOS CentOS-8

CentOS CentOS-7

Ikke-supporterede distributioner

Der ydes ikke support til følgende distributioner. Brug pakkerne på egen risiko.