LeoCAD

Kategórie: 3DGraphics Graphics

CAD program for creating virtual LEGO models

CAD program for creating virtual LEGO models. It has an intuitive interface, designed to allow new users to start creating new models without having to spend too much time learning the application.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.4

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

openSUSE Backports for SLE 12 SP5

openSUSE Backports for SLE 12 SP4

openSUSE Backports for SLE 12 SP3

openSUSE Backports for SLE 12 SP2

openSUSE Backports for SLE 12 SP1

openSUSE Backports for SLE 12 SP0

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

Arch Extra

Debian Unstable

Debian Testing

Debian 11

Debian 10

Debian 9.0

Fedora 37

Fedora 36

Fedora 35

Fedora 34

Fedora 33

Fedora 32

Fedora 31

ScientificLinux 7

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-7

Ubuntu 22.04

Ubuntu 20.04

Ubuntu 18.04

Ubuntu 16.04

Ubuntu 14.04

Mageia 8

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.

SUSE:SLE-15:GA

openSUSE:Tumbleweed:OldKey

openSUSE:Leap:15.2

Mageia:6

openSUSE:13.1

openSUSE:13.2

openSUSE:Leap:42.3

Fedora:25

Fedora:29

Fedora:30

Fedora:26

Fedora:27

Fedora:28

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:Leap:42.2

Arch:Core

Debian:7.0

Debian:8.0

Univention:4.0

Ubuntu:17.10

Ubuntu:18.10

Ubuntu:19.04

Ubuntu:19.10

Fedora:24