leocad

CAD program for creating virtual LEGO models

CAD program for creating virtual LEGO models. It has an intuitive interface, designed to allow new users to start creating new models without having to spend too much time learning the application.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

openSUSE Backports for SLE 15

openSUSE Backports for SLE 12 SP5

openSUSE Backports for SLE 12 SP4

openSUSE Backports for SLE 12 SP3

openSUSE Backports for SLE 12 SP2

openSUSE Backports for SLE 12 SP1

openSUSE Backports for SLE 12 SP0

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

Arch Extra

Debian Unstable

Debian Testing

Debian 11

Debian 10

Debian 9.0

Fedora 34

Fedora 33

Fedora 32

Fedora 31

ScientificLinux 7

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-7

Ubuntu 21.10

Ubuntu 21.04

Ubuntu 20.04

Ubuntu 18.04

Ubuntu 16.04

Ubuntu 14.04

Univention UCS 4.2

Univention UCS 4.0

Mageia 8

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLE-15:GA

openSUSE:Leap:15.1

Mageia:6

openSUSE:13.1

openSUSE:13.2

openSUSE:Leap:42.3

Fedora:25

Fedora:29

Fedora:30

Fedora:26

Fedora:27

Fedora:28

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:Leap:42.2

Arch:Core

Debian:7.0

Debian:8.0

Ubuntu:17.10

Ubuntu:18.10

Ubuntu:19.04

Ubuntu:19.10

Fedora:24