LeoCAD

Kategorie: 3DGraphics Graphics

CAD program for creating virtual LEGO models

CAD program for creating virtual LEGO models. It has an intuitive interface, designed to allow new users to start creating new models without having to spend too much time learning the application.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

openSUSE Backports for SLE 12 SP5

openSUSE Backports for SLE 12 SP4

openSUSE Backports for SLE 12 SP3

openSUSE Backports for SLE 12 SP2

openSUSE Backports for SLE 12 SP1

openSUSE Backports for SLE 12 SP0

SUSE SLE-12-SP5

Arch Extra

Debian Unstable

Debian Testing

Debian 12

Debian 11

Debian 10

Debian 9.0

Fedora 39

Fedora 38

ScientificLinux 7

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-7

Ubuntu 23.10

Ubuntu 23.04

Ubuntu 22.04

Ubuntu 18.04

Ubuntu 16.04

Ubuntu 14.04

Mageia 9

Mageia 8

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.