kubernetes

Container Scheduling and Management

Kubernetes is a system for automating deployment, scaling, and management of containerized applications. It groups containers that make up an application into logical units for management and discovery.

Der er ikke nogen officiel pakke tilgængelig til openSUSE Leap 15.5

Distributioner

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

devel:kubic Eksperimentel
1.27.1

openSUSE Factory RISCV

home:yudjjdzl Fællesskab
1.24.3

SUSE SLE-15-SP1

Fedora Rawhide (unstable)

Fedora 38

Fedora 37

CentOS CentOS-8-Stream

CentOS CentOS-7

Ikke-supporterede distributioner

Der ydes ikke support til følgende distributioner. Brug pakkerne på egen risiko.