kubernetes

Container Scheduling and Management

Kubernetes is a system for automating deployment, scaling, and management of containerized applications. It groups containers that make up an application into logical units for management and discovery.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

devel:kubic Experimentální
1.27.1

openSUSE Factory RISCV

SUSE SLE-15-SP1

Cloud:socok8s:master Experimentální
1.27.1

Fedora Rawhide (unstable)

Fedora 38

Fedora 37

CentOS CentOS-8-Stream

CentOS CentOS-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.