kubernetes-client

Kubernetes client tools

Kubernetes client tools like kubectl.

  • Wersja 1.18.4
  • Rozmiar 1020 KB
  • openSUSE Leap 15.3
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

openSUSE Backports for SLE 12 SP3

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-7

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.

SUSE:SLE-15:GA

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

openSUSE:Leap:15.0

SUSE:SLE-12:GA

openSUSE:13.2

openSUSE:Leap:42.1

deleted