kubernetes-client

Kubernetes client tools

Kubernetes client tools like kubectl.

  • Verze 1.18.4
  • Velikost 1016,9 KB
  • openSUSE Leap 15.3
Přímá instalace Expert Download

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

openSUSE Backports for SLE 12 SP3

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLE-15:GA

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

openSUSE:Leap:15.0

SUSE:SLE-12:GA

openSUSE:13.2

openSUSE:Leap:42.1

deleted