kdeutils-cmd

KDE4: commandline utilities

some KDE and dbus commandline utilities

openSUSE Leap 15.2 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15

SUSE SLE-11 SP 4

RedHat RHEL-7

RedHat RHEL-6

RedHat RHEL-5

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

SUSE:SLE-10

SUSE:SLE-11

SUSE:SLE-11:SP1

SUSE:SLE-11:SP2

SUSE:SLE-11:SP3

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

DISCONTINUED:SUSE:SL-10.0

DISCONTINUED:openSUSE:11.2

openSUSE:12.1

openSUSE:13.1

openSUSE:13.2

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3