kdeutils-cmd

KDE4: commandline utilities

some KDE and dbus commandline utilities

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.2

Distribuce

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15

SUSE SLE-11 SP 4

RedHat RHEL-7

RedHat RHEL-6

RedHat RHEL-5

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLE-10

SUSE:SLE-11

SUSE:SLE-11:SP1

SUSE:SLE-11:SP2

SUSE:SLE-11:SP3

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

DISCONTINUED:SUSE:SL-10.0

DISCONTINUED:openSUSE:11.2

openSUSE:12.1

openSUSE:13.1

openSUSE:13.2

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3