kde3-calcchecksum

Checksum generator

CalcChecksum is a tool for calculating MD5, MD4, CRC32, SHA1 (SHA160), SHA256, RIPE-MD-160, TIGER, HAVAL (128, 160, 192, 224, 256 with 3, 4 or 5 passes) on files, text-strings or hash-lists generated by md5sum or sha1sum.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

SUSE:SLE-15:GA