kde3-calcchecksum

Checksum generator

CalcChecksum is a tool for calculating MD5, MD4, CRC32, SHA1 (SHA160), SHA256, RIPE-MD-160, TIGER, HAVAL (128, 160, 192, 224, 256 with 3, 4 or 5 passes) on files, text-strings or hash-lists generated by md5sum or sha1sum.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

SUSE:SLE-15:GA