java-1_8_0-openjdk

OpenJDK 8 Runtime Environment

The OpenJDK 8 runtime environment.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

Java:Factory Experimentální
1.8.0.402

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Factory RISCV

Java:Factory Experimentální
1.8.0.402

SUSE SLE-15-SP2

Java:Factory Experimentální
1.8.0.402

SUSE SLE-12-SP5

Java:Factory Experimentální
1.8.0.402

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.