java-1_8_0-openjdk

OpenJDK 8 Runtime Environment

The OpenJDK 8 runtime environment.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

Java:Factory Experimentální
1.8.0.352
Java:bootstrap Experimentální
1.8.0.352

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Factory RISCV

Java:Factory Experimentální
1.8.0.345
Java:bootstrap Experimentální
1.8.0.345

SUSE SLE-15-SP2

Java:Factory Experimentální
1.8.0.352
Java:bootstrap Experimentální
1.8.0.352

SUSE SLE-12-SP5

Java:Factory Experimentální
1.8.0.352
Java:bootstrap Experimentální
1.8.0.352

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.