java-1_8_0-openjdk

OpenJDK 8 Runtime Environment

The OpenJDK 8 runtime environment.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.5

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Factory RISCV

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-12-SP5

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.