java-1_6_0-sun

Java(TM) 6 Runtime Environment

Java(TM) 6 Runtime Environment The Java(TM) 6 Runtime Environment contains the Java virtual machine, runtime class libraries, and Java application launcher that are necessary to run programs written in the Java progamming language. It is not a development environment and does not contain development tools such as compilers and debuggers. For development tools, see the java-1.6.0-sun-devel package. The Java 6 Runtime Environment is intended for software developers and vendors who wish to redistribute their applications.

Ei virallista pakettia saatavilla: openSUSE Leap 15.4

Jakelut

Ei-tuetut jakelut

Seuraavia jakeluja ei virallisesti tueta. Käytä näitä paketteja omalla vastuullasi.