java-1_6_0-sun

Java(TM) 6 Runtime Environment

Java(TM) 6 Runtime Environment The Java(TM) 6 Runtime Environment contains the Java virtual machine, runtime class libraries, and Java application launcher that are necessary to run programs written in the Java progamming language. It is not a development environment and does not contain development tools such as compilers and debuggers. For development tools, see the java-1.6.0-sun-devel package. The Java 6 Runtime Environment is intended for software developers and vendors who wish to redistribute their applications.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.