java-17-openjdk

OpenJDK 17 Runtime Environment

The OpenJDK 17 runtime environment.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

Java:Factory Experimentální
17.0.6.0

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Factory RISCV

Java:Factory Experimentální
17.0.5.0

SUSE SLE-15-SP2

Java:Factory Experimentální
17.0.6.0

SUSE SLE-12-SP5

Java:Factory Experimentální
17.0.6.0

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.