java-17-openjdk

OpenJDK 17 Runtime Environment

The OpenJDK 17 runtime environment.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.4

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Factory RISCV

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-12-SP5

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.