imgkap

imgkap - image to BSB Charts - by MdJ

Convert kap a file from/to a image file and kml to kap

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.3

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.