imgkap

imgkap - image to BSB Charts - by MdJ

Convert kap a file from/to a image file and kml to kap

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.