i2c-tools

A heterogeneous set of I2C tools for Linux

This package contains a heterogeneous set of I2C tools for Linux: a bus probing tool, a chip dumper, register-level access helpers, EEPROM decoding scripts, and more.

  • Verze 4.0
  • Velikost 79,1 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Přímá instalace Expert Download

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

RedHat RHEL-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.