i2c-tools

A heterogeneous set of I2C tools for Linux

This package contains a heterogeneous set of I2C tools for Linux: a bus probing tool, a chip dumper, register-level access helpers, EEPROM decoding scripts, and more.

  • Versió 4.0
  • Mida 90 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

RedHat RHEL-7

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.