horde4-passwd

Passwd: A web based password changing application

Passwd is an application to change any user passwords stored in various backends like SQL, LDAP, Kolab, passwd files etc...

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.