horde4-passwd

Passwd: A web based password changing application

Passwd is an application to change any user passwords stored in various backends like SQL, LDAP, Kolab, passwd files etc...

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.