gup

Group Update Program for INN and C-News

A Group Update Program that accepts commands by mail to edit a newsgroup subscription file. It can be used by news systems such as INN and C-News.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.