gup

Group Update Program for INN and C-News

A Group Update Program that accepts commands by mail to edit a newsgroup subscription file. It can be used by news systems such as INN and C-News.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.