gtksourceviewmm2

C++ interface for gtksourceview

gtksourceviewmm provides a C++ interface to the gtksourceview library.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.