gtk3-metatheme-sonar

GTK+ 3 Sonar Theme

GTK+ 3 theme, based on the one created for openSUSE 11.2.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

openSUSE:12.2

openSUSE:12.3

openSUSE:13.1

openSUSE:13.2

openSUSE:12.1