gtk3-metatheme-sonar

GTK+ 3 Sonar Theme

GTK+ 3 theme, based on the one created for openSUSE 11.2.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:12.2

openSUSE:12.3

openSUSE:13.1

openSUSE:13.2

openSUSE:12.1