gtk2-engine-svg

SVG-based GTK+ 2 Theme Engine

This package provides a librsvg-based GTK+ 2 theme engine.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.